Elegance Platinum T6

Prístroje

Profesionálny kozmetický prístroj ELEGANTE PLATINUM T6 je najnovší multifunkčný prístroj do kozmetického salónu z rady Elegante. Kozmetický prístroj ELEGANTE PLATINUM T6 má moderný dizajn s výklopným veľkým multifunkčným dotikovým displejom. Prístroj do kozmetického salónu ELEGANTE PLATINUM T6 je vyrobený z komponentov tej najvyššej kvalitných v kombinácii so špičkovou technológiou. Ovládanie tohoto moderného kozmetického prístroja je intuitívne a užívateľsky jednoduché. Prístroj je určený do moderných kozmetických salónov a salónov estetickej medicíny.

Lympha Press® Optimal Plus

Prístroje

Lympha Press® Optimal Plus je novinkou a zároveň najvyšším modelom v produktovej rade prístrojov Lympha Press®. Kombinuje kvalitu a spoľahlivosť s viacerými sofistikovanými spôsobmi ošetrenia, ako je nastavenie rôzneho tlaku pre každú komoru zvlášť, možnosť nastavovania individuálnych terapií pomocou počítača, presné meranie tlakov vo všetkých 24 komorách a pod.

Lympha Press® Optimal Plus je tiež vybavený liečebným programom PreTherapy®, kde je možné nastaviť podľa potreby pacienta dlhší alebo kratší režim ošetrenia a tlak voliť medzi 30 alebo 40 mmHg. Samozrejmosťou je 24 na sebe nezávislých komôr, schopnosť ovládať niekoľko komôr v tom istom čase a ďalšie prednosti, vďaka ktorým je Lympha Press® právom považovaný za najprofesionálnejší prístroj v oblasti tlakovej terapie v zdravotníctve.

Lympha Press® Optimal Plus ponúka tieto programy:

PreTherapy® (uvoľnenie lymfatických uzlín)

Tento program je navrhnutý podľa princípov manuálnej lymfodrenáže. Jedinečný cyklus tohto programu pomáha vyprázdniť lymfatické uzliny v proximálnych oblastiach (axily, triesla). Možnosť voľby tlaku a dĺžky programu. Tento „predprogram“ podporuje lymfatický tok smerom k trupu a je vhodný a odporúčaný ako úvodná aplikácia pre ďalšie programy.

Lympha Gradient – sekvenčná tlaková terapia

Cyklus využívajúci sekvenčné (postupné) plnenie všetkých komôr pre intenzívnu lymfodrenáž. Vzduchové komory sa plnia tlakom jedna po druhej smerom od distálnej k proximálnej časti končatín. To simuluje tzv. „milking effekt“, vďaka čomu je lymfodrenáž najúčinnejšia. Prístroj automaticky stráži tzv. graduované znižovanie tlaku, teda smerom ku stredu tela v každej komore musí byť vždy aspoň o 1 mmHg nižší tlak, aby nedochádzalo k spätnému toku lymfy.

Wave – peristaltická tlaková terapia (pomalá vlna)

Ideálny program pre riešenie problémov s nedostatočnosťou žilovej činnosti a lymfedémov. Tento program plní tlakom vždy iba 3 komory naraz, vlna postupuje od distálnej k proximálnej časti končatín. Jedna komora zostáva pri každom kroku vždy pod tlakom, aby zabezpečila, že sa lymfa nevráti späť.

Post – therapy

voliteľná procedúra na konci ošetrenia, možno vybrať z 3 možností ošetrenia (proximal, medial, distal) podľa problematickej časti u pacienta